SPIRITUAL

  WASIAT NABI MUHAMMAD SAW KEPADA SAYIDINA ALI AS

  Bismillahir-Rahmanir Rahim Ahmad berkata: 'Umru bin Hafs dan Abu Nasr telah memberitahu kami daripada Muhammad bin al-Haitham daripada Ishaq bin Najih daripada Husaib daripada Mujahid...

  KISAH TIGA PENGEMBARA

  Ada tiga orang pengembara yang sedang melakukan peijalanan bersama. Di tengah perjalanan, tiba-tiba hujan turun dengan derasnya. Mereka bergegas mencari tempat untuk berlindung. Kebetulan...

  MALU KEPADA ALLAH SWT

  Suatu hari datang seorang wanita pada Rasulullah saw.,"Ya Rasulullah, sesungguhnya aku telah melakukan dosa besar. Maka, berwasiatlah padaku." Rasulullah saw berkata, "bertaubatlah pada Allah." Wanita itu...

  PENUNGGANG KUDA

  Dalam suatu riwayat, AbduUah bin Mubaraq melihat seekor kuda perang di sebuah pasar. Kuda tersebut dijual dengan harga empat puluh dirham. Melihat hal itu...

  RIDHO ALLAH SWT

  Ibnu Abbas menuturkan, bahwasannya ada seorang Ahli Kitab yang datang menemui Rasulullah SAW. Dan berkata, " wahai Abal Qasim, bukankah engkau pernah berkata kalau...

  SALAM KEPADA PENGHUNI KUBUR

  Syekh Abu Muhammad bin AbduUah bin Fadhl menceritakan bahwa Auza’i berkata bahwasannya suatu hari Maisyarah bin Hunais melewati kuburan dan berucap, "semoga keselamatan senantiasa...

  MENAHAN LAPAR KARENA MENGHORMATI TAMU

  Pada suatu malam, ketika Rasulullah saw. tengah berkumpul dengan para sahabat, datanglah seseorang yang tengah kelaparan. Rasulullah lalu menanyakan kepada istrinya apakah ada sesuatu...

  BUAH APEL DAN WANITA CACAT

  Seorang lelaki yang saleh bernama Tsabit bin Ibrahim sedang berjalan di pinggiran kota Kufah. Tiba-tiba dia melihat sebuah apel jatuh ke luar pagar sebuah...

  TAUBATNYA IBRAHIM BIN ADAM

  Hal-ikhwal taubatnya Ibrahim bin Adham yakni ketika suatu hari ketika ia keluar rumah untuk berburu. Di tengah perjalanan ia berhenti untuk beristirahat. Lalu dibuka...

  Latest articles