SPIRITUAL

  PERTOLONGAN PARA NABI

  "... aku tidak memerlukan lagi sepotong roti darimu. Sebab, aku telah memperoleh penolong sebanyak dua puluh empat ribu nabi hanya karena sepotong roti itu." Al-Junaidi...

  UJIAN UNTUK NABI MUSA

  "Tuhanmu telah mengutus kami untuk mengujimu. Apakah engkau bersabar dengan ketetapan Allah ataukah tidak. Oleh karena itu, kami datang kepadamu menyerupai burung elang dan burung putih yang...

  TERBONGKARNYA KEBOHONGAN ATAS TUDUHAN TAHLIL BERASAL DARI HINDU

  BISMILLAHIRROMANIR ROHIM Pada status ini aku ingin membuka mata semua orang dan membongkar kedustaan dan fitnah yang selama ini menuduh tahlilan berasal dari Hindu, aku...

  NABI MUHAMMAD SAW DI SEBUTKAN DI DALAM KITAB HINDU

  KALKY AUTAR New Delhi, India. Seorang professor bahasa dari ALAHABAD UNIVERSITY INDIA dalam salah satu buku terakhirnya berjudul “KALKY AUTAR” (Petunjuk Yang Maha Agung) yang...

  HADIS MUBAHALAH ( dialog nabi muhammad saw dg pemuka kristen )

  Hadis Mubahalah Bismillaahi r-Rahmani r-Rahim Abu Bakr bin Muhammad bin Ibrahim al-'Allaf al-Hamdani di Hamadan telah memberitahu aku berkata: Abdullah bin Ja'far bin Muhammad bin Ja'far...

  TAFSIR SURAT AL-JUM’AH AYAT 9-10DAN KELEBIHAN MALAM JUM’AT

  TAFSIR Surah al-Jumu'at AYAT 9 - 10 Diriwayatkan daripada Jabir al-Ja'fi berkata: Pada suatu malam aku berada di sisi Abu Ja'far a.s. Aku membaca ayat...

  PERCAKAPAN JIN TENTANG KENABIAN NABI MUHAMMAD SAW

  Abu Muhammad daripada Sabah al-Mazni daripada al-Harith bin al-Hasirah daripada al-Asbagh bin Nabatah sesungguhnya beliau berkata: Kami berada bersama-sama Amir al-Mukminin Ali bin Abu...

  DIALOG RASULULLOH SAW DENGAN YAHUDI

  Beberapa Persoalan Yahudi Kepada Rasulullah S.A.W Dan Jawapannya Bismillahi r-Rahmani r-Rahim Beliau (al-Mufid) berkata: Abd al-Rahman bin Ibrahim telah memberitahu kami, al-Husain bin Mihran telah memberitahu...

  TANDA-TANDA KEMATIAN UNTUK ORANG ISLAM

  Apabila tajuk ini dihuraikan maka ramai dikalangan kita sukar untuk membaca disebabkan ketakutkan penghuraian ini akhirnya MATI. Firman Allah SWT; Bermaksud; "Bagaimana kamu kufur...

  Latest articles