DOA NABI MUHAMMAD SAW

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Dear pengasuh KSIH,
Dengan rendah hati saya mohon ijin berbagi untuk saudara-saudara sesama muslim.
Saya mohon ma’af dan terima kasih.
Semoga berkenan.
Do’a Nabi MUHAMMAD S.A.W.
(ini gabungan dari beberapa Do’a, seseorang boleh saja berdo’a dengan sebagian do’a-do’a ini)
ALLÔÔḪUMMA INNII AS-ALUKA RÔHMATAN MIN ‘INDIKA TAHDII BIḪAA QÔLBII,
WA TAJMA’U BIḪAA AMRII, WA TULIMMU BIḪAA SYA’TSII, WA TUSH-LIHU BIḪAA GHÔÔ-IBII,
WA TARFA’U BIḪAA SYAAḪIDII,WA TUZAKKII BIḪAA ‘AMALII, WA TULHIMUNII BIḪAA RUSY-DII,
WA TARUDDU BIḪAA ULFATII, WA TA’SHIMUNII BIḪAA MIN KULLI SUU-IN.
ALLÔÔḪUMMA A’THINII IIMANAW WA YAQIINAL LAISA BA’DAḪU KUFRUW
WA RÔHMATAN ANAALU BIḪAA SYARÔFA KARÔÔMATIKA FID DUN-YAA WA AAKHIRÔH.
ALLÔÔḪUMMA AS-ALUKAL FAUZA FIL QÔ-ZHÔÔ-I
WA NAZULASY-SYUḪADAA-I WA ‘AY-SYASSU’ADAA-I WAN NAASH-RÔ ‘ALAL A’DA-I.
ALLÔÔḪUMMA INNII ANZILU BIKA HAAJATI FA IN-QÔ-SHURÔ RÔ’YII,
WA ZHÔ’UFA ‘AMALIF TAQÔRTU ILAA RÔHMATIKA FA AS-ALUKA YAA QÔÔ-DHIYAL UMUURI,
WA YAA SYAAFIYASH-SHUDUURI KAMAA TUJIIRU BAINAL BUḪUURI
AN TUJIIRÔ NII MIN ‘A-DZAABIS SA’IIRI,
WA MIN DA’WATITS TSUBUURI, WA MIN FITNATIL QUBUUR.
ALLÔÔḪUMMA MAA QÔ-SHURÔ ‘ANHU RÔ’YII,
WA LAM TABLUGH-ḪU NIYYATII WA LAM TABLUGH-ḪU MAS-ALATII MIN KHÔIRIW
WA ‘ATTAHU AHADAM MIN KHÔLQIKA AU KHÔIRIN ANTA MU’THIIḪI AHADAM MIN ‘IBAADIKA
FA INNII AR-GHOBU ‘ILAIKA FIIḪI WA AS-ALUKA BI RÔHMATIKA YAA RÔBBAL ‘AALAMIIN.
ALLÔÔḪUMMA YAA DZAL ḪABLISY SYADIIDI
WAL AMRIR RÔ-SYIIDI AS-ALUKAL AMNA YAUMAL WA’IIDI
WAL JANNATA YAUMAL KHULUUDI MA’AL MUQÔRRÔBIINASY-SYUḪUUDIR RUKKA’IS SUJUUDIL MUUFIINA BIL’UḪUUDI, INNAKA RÔHIIMUN WA DUUDUN, INNAKA TAF’ALUUMAA TURIID.
ALLÔÔḪUMMAJ’ALNA
ḪADIINA MUHTADIINA GHÔIRÔZH-ZHÔLIMIINA WAMA MUDHILIINA SILMAN LII AWLIIYA-IKA
WA ‘ADUWWU LI-A’DA-IKA, NUHIBBU BI-ḪUBBIKA MAN AḪABBAKA
WA NU’AADI BI ‘ADAAWATIKA MAN KHÔÔLAFAKA.
ALLÔÔḪUMMA
HAADZAD DU’A-AA-U WA ‘ALAIKAL IJAABATU, WA HAA-DZAL JUHDU WA’ALAIKAL TUKLAANU.
ALLÔÔḪUMMAJ’AL LII NUURÔN FII QÔLBII, WA NUURÔN FII QÔB-RII, WA NUURÔN BAINA YADAYYA,
WA NUURÔM MIN KHÔLFII, WA NUURÔN ‘AY- YAMIINII, WA NUURÔN ‘AN SYIMAALII,
WA NUURÔN MIN FAUQII , WA NUURÔM MIN TAHTII, WA NUURÔN FII SAM’II,
WA NUURÔN FII BA-SHÔRII, WA NUURÔN FII SYA’RII, WA NUURÔN FII BA-SYARII,
WA NUURÔN FII LAHMII, WA NUURÔN FII DAMII, WA NUURÔN FII ‘IZHÔÔMII,
ALLÔÔḪUMMA A’ZHIM LII NUURÔN, WA A’THINII NUURÔN, WAJ’AL LII NUURÔN.
SUB-HAANAL LA-DZII TA’ATH-THÔFA BIL’IZZI WA QÔÔLA BIḪI.
SUB-HAANAL LA-DZII LABISAL MAJDA WA TAKARRÔMA BIḪI.
SUB-HAANAL LA-DZII LAA YANBAGHIT TASBIIHU ILLAA LAḪU.
SUB-HAANA-DZIL FADH-LI WAN NI’AMI,
SUB-HAANA-DZIL MAJDI WAL KARÔMI,
SUB-HAANA-DZIL JALAALII WAL IKRÔÔM.
Ḫ = H dengan tanda lengkung keatas dibawahnya baca : H besar seperti ucapan Humor
Ô = O dengan tanda lengkung keatas diatasnya baca : O seperti ucapan mOhOn
Sumber : Pedoman Dzikir & Doa TMHAS/3/63-69(Al Jami’ 1:47)
Riwayat Ath THÔbary dan Al Baihaqy, Nabi Muhammad s.a.w. sering berdo’a dengan do’a ini.
Artinya ada di halaman berikut.
Wahai ALLÔH Tuhanku, bahwasanya aku memohonkan kepada-Mu Rahmat dari sisi-Mu.
Engkau tunjuki dengan dia jiwaku
dan Engkau kumpulkan dengan dia urusanku
dan Engkau persatukan dengan dia segala keadaanku yang telah tercerai-berai
dan Engkau memperbaiki dengan dia orang yang jauh dari padaku
dan Engkau angkat dengan dia orang yang dekat dengan daku
dan Engkau sucikan dengan dia amalanku
dan Engkau ilhamkan kepadaku dengan dia kelurusanku
dan Engkau kembalikan dengan dia kelembutanku
dan Engkau peliharakan daku dengan dia segala keburukanku.
Wahai ALLÔH Tuhanku, berilah keimanan dan keyakinan yang tak ada lagi kekafiran sesudahnya
dan berilah kepadaku Rahmat yang dengan dia aku mencapai kemuliaan Rahmat-Mu
di dalam dunia dan akhirat.
Wahai ALLÔH Tuhanku, aku memohon kepada-Mu kemenangan dalam segala penetapan,
tempat berdiam para syuhada, penghidupan orang-orang yang berbahagia
dan pertolongan atas segala seteru.
Wahai ALLÔH Tuhanku, bahwasanya aku menghadapkan kepada-Mu hajatku,
dan jika pendek pikiranku dan lemah amalku dan berhajat kepada Rahmat-Mu,
maka aku memohon kepada-Mu,
wahai ALLÔH Tuhan yang menyelesaikan segala urusan, yang menyembuhkan menawarkan dada,
sebagaimana Engkau telah mengadakan lindungan antara laut dengan laut
supaya Engkau melepaskan daku dari azab neraka dan dari seruan kecelakaan dan dari fitnah kubur.
Wahai ALLÔH Tuhanku, apa yang telah singkat terhadapnya pikiranku,
tidak sampai kepadanya niatku dan tidak pula sampai permintaanku,
baik berupa kebajikan yang telah Engkau janjikan kepada seseorang dari makhluk-Mu
atau sesuatu kebajikan yang Engkau berikan kepada seseorang hamba-Mu,
maka aku gemar kepada-Mu terhadapnya dan aku memohonkan kepada-Mu Rahmat-Mu.
Wahai ALLÔH Tuhan semesta alam.
Wahai ALLÔH Tuhanku, wahai Tuhan yang mempunyai tali yang kuat dan urusan yang baik terpuji,
aku memohon kepada-Mu terpelihara keamanan dari azab yang pedih,
dan aku memohon kepada-Mu surga yang kekal
berada bersama segala orang yang didekatkan dirinya kepada-Mu,
lagi bersaksi dan mengerjakan rukuk, sujud dan menepati segala janji,
bahwasanya Engkau Tuhan yang pengasih lagi sangat penyayang;
bahwasanya Engkau mengerjakan segala yang Engkau kehendaki.
Wahai ALLÔH Tuhanku, jadikanlah kami orang yang memberikan petunjuk yang mendapat petunjuk,
tidak sesat dan tidak menyesatkan, teman bagi penolong-penolong-Mu,
musuh bagi seteru-Mu, kami mencintai karena mencintai-Mu – orang yang mencintai-Mu
dan kami memusuhi dengan perseteruan-Mu – orang yang memusuhi-Mu.
Wahai ALLÔH Tuhanku, inilah do’a, hendaklah Engkau perkenankan dan inilah kesungguhan.
Kepada-Mu aku menyerahkan diri.
Wahai ALLÔH Tuhanku, jadikanlah untukku cahaya pada jiwaku,
cahaya dalam kuburku, cahaya antara kedua tanganku, cahaya dibelakangku,
cahaya sebelah kananku, cahaya sebelah kiriku, cahaya di atasku, cahaya di bawahku,
cahaya pada pendengaRanku, cahaya di penglihatanku, cahaya di rambutku, cahaya di kulitku,
cahaya di dagingku, cahaya di darahku, dan cahaya di tulang-tulangku.
Wahai ALLÔH, besarkanlah cahaya bagiku dan berilah cahaya kepadaku dan jadikanlah Nur bagiku.
Mahasuci ALLÔH yang berpakaian dengan kebesaran
dan dengan dialah Dia mengatasi segala yang lain dari pada-Nya.
Mahasuci ALLÔH yang memiliki kemuliaan
dan melimpahkan nikmat-Nya kepada mahluknya dengan kemuliaan-Nya itu.
Mahasuci ALLÔH yang tiada seyogianya kita bertasbih melainkan untuk-Nya.
Mahasuci ALLÔH yang mempunyai keutamaan dan nikmat.
Mahasuci ALLÔH yang mempunyai segala keutamaan pujian dan kemuRAhan.
Mahasuci ALLÔH yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan.
Penyusun : anginsejuk33@yahoo.com 23 Agustus 2010, 13 RAmadhan 1431H
by, anginsejuk

Latest articles

Berita sebelumyaAJI TAMENG WOJO
Berita berikutnyaPAGAR GHAIB RUMAH TINGGAL

Related articles

7 Comments

  1. YAYASAN ASTAKARI ALFARIZI melayani konsultasi berbagai masalah kehidupan diantaranya = kerejekian,penglaris usaha warung dan toko,jodoh,karir,pager gaib dll.,SILAHKAN DATANG ke alamat ini : kp teriti buniayu desa banjarsari kec.sukatani bekasi..contack person jaelani astakari (085693295697 dan 087881490634 )..,…melayani ijazah ilmu langsung atau jarak jauh dgn mahar kesepakatan..,..melayani urusan rumah tangga supaya lebih harmonis dan bahagia dengan peranti sapta rasa supaya hubungan suami dan istri nikmat silahkan dipesan…..DAN BANYAK LAGI YANG TIDAK SAYA SEBUTKAN .

  2. Do’a Nabi Muhammad s.a.w.
    Banyak mengandung mnfaat besar, perhatikan kalimat dan pemahamannya yang mencakup urusan dunia dan akhirat,
    Hanya orang yang telah dalam ilmu nya saja yang dapat memahaminya.
    Salam,
    Angin Sejuk

Leave a reply

Please enter your comment!
Please enter your name here