SHALAWAT BADRIYAH


SHALAATULAAH SALAA MULLAAH * ‘ALAA THAAHA RASUULILLAAH
SHALAATULLAAH SALAA MULLAAH * ‘ALAA YAA SIIN HABII BILLAAH
TAWASSALNAA BIBISMIL LAAH * WABIL HAADI RASUULILLAAH
WAKULLI MUJAAHIDILLILLAAH * BI AHLIL BADRI YAA ALLAAH
ILAAHI SALLIMIL UMMAH * MINAL AAFAATI WANNIQMAH
WAMIN HAMMIN WAMIN GHUMMAH * BI AHLIL BADRI YAA ALLAAH
ILAAHI NAJJINAA WAKSYIF * JAMII’A ADZIYYATIN WASHRIF
MAKAA IDAL ‘IDAA WAL- THUF * BI AHLIL BADRI YAA ALLAAH
ILAAHI NAFFISIL KURBAA * MINAL ‘ASHIINA WAL ATHBAA
WAKULLI BALIYYATIN WAWABAA * BIAHLIL BADRI YAA ALLAAH
WAKAM MIN RAHMATIN HASHALAT * WAKAM MIN DZILLATIN FASHALAT
WAKAM MIN NI’MATIN WASHALAT * BI AHLIL BADRI YAA ALLAAH
WAKAM AGHNAITA DZAL‘UMRI * WAKAM AULAITA DZAL FAQRI
WAKAM ‘AAFAITA DZAL WIZRI * BI AHLIL BADRI YAA ALLAAH
LAQAD DLAAQAT ‘ALAL QALBI * JAMII’UL ARDLI MA’ RAHBI
FA ANJI MINAL BALAAS SHA’BI * BIAHLIL BADRI YAA ALLAAH
ATAINAA THAALIBIR RIFDI * WAJULLIL KHAIRI WASSA’DI
FAWASSI’ MINHATAL AIDII * BI AHLIL BADRI YAA ALLAAH
FALAA TARDUD MA’AL KHAIBAH * BALIJ’ALNAA ‘ALATH THAIBAH
AYAA DZAL ‘IZZI WAL HAIBAH * BI AHLIL BADRI YAA ALLAAH
WAIN TARDUD FAMAN YAKTII * BINAILI JAMII’I HAAJAATI
AYA JALIL MULIMMATI * BI AHLIL BADRI YAA ALLAAH
ILAAHIGHFIR WA AKRIM-NAA * BINAILI MATHAALIBIN MINNAA
WADAF’I MASAA – ATIN‘ANNAA * BI AHLIL BADRI YAA ALLAAH
ILAAHII ANTA DZUU LUTHFIN * WADZUU FADL– LIN WADZUU ‘ATHFIN
WAKAM MIN KURBATIN TANFII * BI AHLIL BADRI YAA ALLAAH
WASHALLI ‘ALAN NABIL BARRI * BILAA ‘ADDIN WALLA HASHRI
WA AALI SAADATIN GHURRI * BI AHLIL BADRI YAA ALLAAH.
Artinya :
Rahmat dan keselamatan Allah,
Semoga tetap untuk Nabi; Thaaha utusan Allah,
Rahmat dan keselamatan Allah,
Semoga tetap untuk Nabi;Yasin kekasih Allah.
Kami berwasilah dengan berkah “Basmalah”,
Dan dengan Nabi yang menunjukkan lagi utusan Allah,
Dan seluruh orang yang berjuang karena Allah,
Sebab berkahnya sahabat ahli badar ya Allah.
Wahai Tuhanku, semoga Engkau berkenan menyelamatkan ummat,
Dari bencana dan siksa,
Dan dari susah dan kesempitan,
Sebab berkahnya sahabat ahli badar ya Allah.
Wahai Tuhanku semoga Tuhan menyelamatkan kami,
Dan semoga Tuhan menghilangkan semua yang menyakitkan,
Dan semoga Tuhan menjauhkan beberapa tipu daya musuh-musuh,
Dan semoga Tuhan mengasihi kami, sebab berkahnya sahabat Ahli Badar ya Allah.
Wahai Tuhanku, semoga Tuhan menghilangkan beberapa kesusahan,
Dari orang-orang yang berma’siat dan semua kerusakan,
Dan semoha Engkau hilangkan semua bencana dan wabah penyakit,
Sebab berkahnya sahabat ahli Badar ya Allah.
Maka sudah beberapa rahmat yang telah berhasil,
Dan sudah beberapa dari kehinaan yang dihilangkan,
Dan sudah banyak dari ni’mat yang telah sampai,
Sebab berkahnya sahabat ahli Badar ya Allah.
Sudah berapa kali Tuhan memberi kekayaan orang yang makmur,
Dan berapa kali Tuhan memberi nikmat kepada orang yang fakir,
Dan berapa kali Tuhan mengampuni orang yang berdosa,
Sebab berkahnya sahabat ahli Badar ya Allah.
Sungguh hati manusia merasa sempit di atas tanah yang luas ini;
karena banyaknya marabahaya yang mengerikan dan malapetaka yang menghancurkan,
Semoga Tuhan menyelamatkan kami dari bencana yang mengerikan,
Sebab berkahnya sahabat ahli Badar ya Allah.
Kami datang dengan memohon pemberian/ pertolongan,
Dan memohon agungnya kebaikan dan keuntungan,
Semoga Tuhan meluaskan anugerah (keni’matan) yang melimpah-limpah,
Sebab berkahnya sahabat ahli Badar ya Allah.
Maka janganlah Tuhan menolak kami serta menjadi rugi besar,
Bahkan jadikanlah diri kami dapat beramal baik, dan selalu bersuka ria.
Wahai Dzat yang punya keagungan (kemenangan) dan Prabawa,
Sebab berkahnya sahabat ahli Badar ya Allah.
Jika Tuhan terpaksa menolak hamba, maka kepada siapakah kami akan datang
memohon dengan mendapat semua hajat kami;
Wahai Dzat yang menghilangkan beberapa bencana dunia dan akhirat,
hilangkan bencana-bencana hamba lantaran berkatnya sahabat ahli Badar ya Allah.
Wahai Tuhanku, semoga Tuhan mengampuni kami dan memuliakan diri kami,
dengan mendapat hasil beberapa permohonan kami,
dan menolak keburukan-keburukan dari kami,\
Dengan mendapat berkahnya sahabat ahli Badar ya Allah.
Wahai Tuhanku, Engkaulah yang punya belas kasihan,
dan punya keutamaan (anugerah) lahi kasih sayang,
sudah banyaklah kesusahan yang hilang,
Dari sebab berkahnya sahabat ahli Badar ya Allah.
Dan semoga Tuhan melimpahkan rahmat kepada Nabi yang senantiasa berbakti kepada Tuhan,
dengan limpahan rahmat dan keselamatan yang tak terbilang dan tak terhitung.
Dan semoga tetap atas para keluarga Nabi dan para Sayyid yang bersinar nur cahayanya,
sebab berkahnya sahabat ahli Badar ya Allah.
KETERANGAN FADLILAH DAN FAEDAHNYA :
Shalawat yang terdiri dari 28 bait tersebut dinamakan “Shalawah Badriyah”. Sungguh shalawat tersebut mengandung fadlilah dan faedah yang besar sekali bagi siapa yang mau membiasakan membacanya. Antara lain adalah untuk mohon keselamatan, untuk menghilangkan semua kesusahan, kesempitan dan segala yang menyakitkan; selamat dari bahaya musuh; untuk menangkis orang-orang yang berbuat kema’siatan dan kerusakan, untuk memperoleh ampunan Allah, dihindarkan dari marabahaya dan bencana, mohon keuntungan dan meluaskan rezkinya serta mendapatkan keberkahan dan sebagainya, dengan sebab berkah sahabat ahli Badar. Selain itu juga mendapat pahala membaca shalawat.

Latest articles

Related articles

Leave a reply

Please enter your comment!
Please enter your name here