Doa Kerejekian

Do’a di bawah ini telah dibuktikan dan diamalkan oleh para auliya’ sholihinterdahulu dalam rangka untuk menarik rezki yang banyak lagi halal (tentunyadibarengi dengan usaha lahiriyah), dijauhkan dari segala macam bentukkemiskinan dan kepapaan (yang mengganggu ketenangan dalam beribadah).Do’a di bawah ini dijadikan wiridan setiap malam oleh mereka. Denganmengamalkan amalan-amalan mereka (yakni dengan mewiridkan do’a di bawahini), insya Allah dengan izin dan pertolongan-Nya Allah akan memudahkandatangnya rezeki. Doa ini juga sudah banyak diamalkan oleh murid-murid MSCdan ribuan klien yang pernah mengalami masalah ekonomi. Alhamdulillah,khasiatnya bisa dirasakan dalam waktu relatif cepat, yaitu kurang dari 15 hari.Cara Mengamalkannya yaitu :
PERTAMA –
Pada malam hari setelah shalat isa’ atau lebih baik lagi padatengah malam, lakukanlah salat hajat 2 rakaat atau 4 rakaat. Jika Anda belumtahu tentang salat hajat, silakan beli buku panduan salat yang lengkap atau bertanya kepada ustad terdekat. Anda juga boleh bertanya kepada UstadzFirman melalui telepon.
KEDUA –
Bacalah salawat nabi seperti bawah ini sebanyak 1000x. Salawat yangsaya Ustadz Firman Sarankan adalah salawat khusus seperti di-bawah ini:
ASSHOLATU WASSALAMU ‘ALAIKA WA-AALIKA YA SAYIDI, YA ROSULALLOH,AGITSNI SARI’AN BI’IZZATILLAH.
Artinya
: Rahmat serta keselamatan semoga tetap uhtukmu dan keluargamu, wahai junjungan kami, wahai utusan Allah, tolonglah aku segera dengan kemuliaan Allah.
KETIGA –
Setelah salat hajat dan salawat, bacalah doa di bawah ini denganpenuh kekhusukan sebanyak 7 kali atau lebih. Sebaiknya hitungan ganjil, karenaAllah menyukai yang ganjil.
BISMILLAAHIRROHMAANIRROHIIM.ALLOOHUMMA ROBBANAA ANZIL ‘ ALAINA MAA-IDATAM MINAS SAMAA-ITAKUUNA ‘IIDAN LI-AWWLAINAA WA AAKHIRINAA WA AAYATAN MINKAWARZUQNAA WA ANTA KHOIRUR ROOZIQIIN, ALLOOHUMMA IN KAANARIZQUNAA FIS SAMAA-I FA ANZILHU WA IN KAANA FIL MAA-I WAL BAHRIFA ATHLFHU WA IN KAANA RIZQUNAA BA’IIDAN FAQORRIBHU WA INKAANA RIZQUNAA QOLIILAN FA AKTSIRHU WA IN KAANA RIZQUNAA’AASIRON FAYASSIRHU LANAA WALTANQULNAA ILAIHI HAITSU MAAKAANA BIFADHLIKA WUJUUDIKA WA-KAROMIKA BIROHMATIKA YAAARHAMARROOHIMIIN.
Artinya :
“Ya, Tuhan kami, turunkanlah atas kami makanan dari langit di mana (makananitu) menjadi hari raya bagi orang-orangyang mendahului dan mengakhiri kami, sertamenjadi bukti dari-Mu. Engkau adalah sebaik-baik Dzat yang memberi rezki. Ya, Allah,apabila rezki kami berada di atas langit maka turunkanlah ia untukkami; dan apabila beradadiperut bumi maka keluarkanlah ia untuk kami; dan apabila berada di dalam air atau didasar lautan maka munculkan-lah ia untuk kami; dan apabila rezki kami itu jauh, makadekatkanlah; apabila rezki kami itu sedikit maka perbanyaklah; dan apabila rezki kami itusulit, maka mudahkanlah untukkami. Dan hendaknyamemboyongkami kepada rezki tersebutdi mana ia berada, dengan kemurahan dan kemuliaan-Mu serta rahmat-Mu w.ahai dzatyang paling penyayang. “

Latest articles

Related articles

26 Comments

  1. Yg Muli Ki DeadMan,
    Mohon saya mengamali nya tambahan pula saya dalam kepayahan dan kesempitan banget sekarang..!

Leave a reply

Please enter your comment!
Please enter your name here