AMALAN KESELAMATAN LAHIR BATIN

SUBHANA DZIL ‘IZZATI WAL JABARUUT 313X SELAMA 7 HARI
SUBHANA DZIL QUDRATI WAL MALAKUUT 313X SELAMA 7 HARI
SUBBUUHUN QUDDUSUN RABBUNA WA RABBUL MALAAIKATI WAR RUUH 313XSELAMA 7 HARI
… TA’AZZAZTU BIDZIL-’IZZATI WAL JABARUUT, WA TAWAKKALTU ‘ALAL HAYYIL-LADZII LAA YAMUUT, SYAAHATIL WUJUUHU WA ‘AMIYATIL-ABSHAARU, WA TAWAKKALTU ‘ALAL- WAAHIDIL QAHHAAR. 313X SELAMA
7 HARI
“Aku menjadi kuat dengan pertolongan Dzat yang memiliki kekuatan dan kekuasaan. Aku berserah diri kepada Dzat yang senantiasa hidup, tidak akan pernah mati. Sungguh buruk wajah-wajah itu dan buta pandangan-pandangan itu. Dan aku berserah diri kepada Dzat yang Maha Tunggal lagi Maha Memaksa”.
Khasiat multifungsi tapi lebih condong untuk kanuragan dan keselamatan tingkat tinggi atau pagaran badan. Jika kita menghadapi orang Dzalim atau bertemu binatang buas, bacalah amalan/doa diatas, yang berasal dari Syekh Ahmad bin Musa bin Ujail Al-Yamani, salah seorang ulama yang masyhur, Insya Allah kita akan selamat, dan orang itu/binatang itu hanya dapat berbicara atau melakukan sesuatu yang baik terhadap kita, tidak dapat membahayakan kita, demikian yang disebutkan dalam kitab “An-Nujum Az-Zahirah”,
 
by, Agoenx’z Pasoepati Jalur Sutra

Latest articles

Related articles

4 Comments

  1. ijin mengamalkannya ki agoeng semoga bermanfaat ilmunya cara merasakan ilmu sudah masuknya gmn ki ada inpoh kah btw sekali lagi thx ki jazakallah khoir atas ijazah nya ki

  2. ijin mengamalkannya…….ki agoeng semoga bermanfaat ilmunya cara merasakan ilmu sudah masuknya gmn ki……. ada inpoh kah btw sekali lagi thx ki jazakallah khoir atas ijazah nya ki.

Leave a reply

Please enter your comment!
Please enter your name here