KEUTAMAAN LAA ILAAHA ILLALLAAH

1. Aman dari Azab Allah Dunia dan Akhirat :
Firman Allah :
Orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan iman mereka dengan kezaliman (syirik), mereka itulah orang-orang yang mendapat keamanan dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. (QS. 6:82)
2. Sebaik-baik Iman
Sabda Rasulullah :
Iman itu 70 cabang, yang utama adalah Laa Ilaaha illallah, yang terendah adalah menyingkirkan duri dari jalan. (HR. Muslim)
3. Penghapus Dosa Maksiat
Sabda Nabi :
Allah SWT berfirman : Wahai anak Adam, bila engkau datang kepada-Ku dengan dosa sepenuh langit dan bumi, kemudian engkau bertemu denga-Ku (di hari kiamat) dengan tidak menyekutukan Aku dengan sesuatu pun, niscaya Aku berikan samudera ampunan untukmu. (HR. Turmuzi)
4. Penyebab Masuk Surga dan Tidak Kekal di Neraka
Sabda Nabi :
Allah SWT berfirman : Siapa yang menemuiKu tidak menyekutukan Aku dengna sesuatu pun, maka ia masuk surga. Siapa yang menemuiku dengan menyekutukan Aku, maka pasti masuk neraka. (HR. Muslim)

Latest articles

Related articles

7 Comments

  1. ASMARA SERAT CINTA’
    (amalan ini diklankan oleh pijar bangsa dimajalah misteri tahun 2006, harga amalan ini waktu itu minimal 17.5 juta rupiah)
    HATI HATI PENIPUAN OLEH PIJAR BANGSA BINTARA BEKASI DAN BABUSSALAM BINTARA BEKASI
    Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma sholli alaa Muhammad wa alaa alii Muhammad yaa Robbi yaa sami’du-ana, Bada’tu bismillahi ruhii bihi tadat ilaa kasfi asrori bibathinihin thawat, sa altuka bil ismil muadzom qodruhu bi ajin ahujin jalla jalyut jal-jalat,samii-un sari-un bil ijaabati sayyidiiy bihaqqi Laa yaa khimin bihi dzulmati anjalat bi jahi Laa yaa laghwin jalabtu maqoshidi bihaqqi Laa yaa fuuruin alal fauri ajalat bi ismi Laa yaa ruutsin bisathwathi qohrihi bi i-izzi Laa yaa ruughin umuurii tayasarat binuuri Laa yaa rusyin bisyiddati bathsyihi Laa yaa syalasin bil ismii sa’-di aqbalat, Allahumma sholli alaa Muhammad wa alaa alii Muhammad yaa Robbi yaa sami’du-ana
    HATI HATI PENIPUAN OLEH PIJAR BANGSA BINTARA BEKASI DAN BABUSSALAM BINTARA BEKASI

Leave a reply

Please enter your comment!
Please enter your name here