Doa Taubat

Bismillaah ir-Rahmaan ir-Rahiim
Allaahumma innii astaghfiruka min kulli maa tubtu `anhu ilayka tsumma `udtu fiih/wa astaghfiruka min kulli maa ‘arad-tu bihi wajhika fa-khaalathanii fiihi maa laysa fiihi ridhaa-uk/wa astaghfiruka li-ni`amallatii taqawwaytu bihaa `alaa ma`shiiyatik/wa astaghfiruka minadz-dzunubillatii laa ya`lamahu ghayruka wa laa yath-thali`u `alayhaa ahadun siwaak/wa laa yasa`uhaa illa rahmatuka wa la tunjii minhaa illa maghfiratuka wa hilmuk/laa ilaha illa-Anta, subhaanaka innii kuntu minazh-zhaalimiin.
Allaahumma innii astaghfiruka min kulli zhulmin zhalamtu bihi `ibadak/Fa innamaa `abdin min `ibaadika aw `amatin min `imaa-ika zhalamtu fii badanihi aw `irdhihi aw-maalihi fa-a`thihi min khazaa’inikal-latii laa tanqush/wa as-aluka an tukrimanii bi-rahmatikal-latii wasi`at kulla syay-in wa laa tuhiinanii min `adzaabika walaa ta`thiinii maa as-aluka fa-innii haqiiqun bi-rahmatika ya arhamar-Raahimiin/wa shalla-Allahu `alaa Sayyidinaa Muhammadin wa `alaa aalihi wa shahbihi ajma`iin/wa laa hawla wa laa quwatta illa billahil-`Aliyyil-`Azhiim
Dengan menyebut nama Allah SWT Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
Ya Allah, Aku memohon ampun kepada-Mu atas segala kesalahan yang telah kulakukan. Dan aku memohon ampun kepada-Mu atas segala hal yang tidak Kau sukai dariku dan segala hal yang berhubungan denganku yang tidak Kau ridai. Dan aku memohon ampun kepada-Mu atas nikmat yang telah kugunakan untuk menambah ketidakpatuhanku terhadap-Mu. Dan aku memohon ampun atas segala dosa yang tiada seorang pun tahu kecuali Engkau dan tiada seorang pun yang melihat kecuali Engkau dan tiada yang mencakupi kecuali rahmat-Mu dan tiada yang mengantarkan kecuali ampunan-Mu dan rahmat-Mu. Tidak ada Tuhan melainkan Engkau. Maha Suci Engkau, dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim!
Ya Allah, aku memohon ampun kepada-Mu atas ketidakadilan yang kulakukan terhadap hamba-hamba-Mu baik laki-laki maupun perempuan yang telah kusakiti baik fisiknya maupun martabatnya atau dalam kepunyaan mereka yang telah Kau berikan dengan karunia-Mu yang tak kurang sedikit pun. Aku memohon kepada-Mu, anugerahkanlah aku dengan rahmat-Mu yang mencakup segalanya. Janganlah Engkau hinakan aku dengan hukuman-Mu tetapi berilah apa yang kuminta kepada-Mu, sebab aku sangat memerlukan rahmat-Mu, Ya Allah, Engkau Maha Penyayang di antara semua penyayang. Semoga Allah SWT melimpahkan berkah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para sahabatnya. Tiada daya dan kekuatan kecuali dari Allah SWT Yang Maha tinggi dan Maha Agung.

Latest articles

Berita sebelumyaDzikir Sebelum Tidur
Berita berikutnyaResep jamu darah tinggi

Related articles

6 Comments

 1. Zikir adalah suatu kegiatan atau ucapan yang bertujuan agar selalu ingat kepada sang maha pencipta yaitu Allah SWT. Dari arti bahasa zikir berarti ingat. Berzikir untuk mengingat Allah SWT bisa dengan menyebut Asmaul Husna / nama-nama Allah SWT atawa bisa juga dengan melafalkan kalimat toyyibah / toyibah.
  Zikir bisa dilakukan di mana saja asalkan di tempat yang suci terhindar dari kotor dan najis. Dalam berizikir kita harus dengan hati yang tulus dan ikhlas, tenang, suara yang lembut, khusyuk, dan lain-lain. Zikir berfungsi untuk menenangkan jiwa, perlindungan dari Allah SWT, meningkatkan keimanan dan mendapatkan kebahagiaan Allah kelak.
  Macam-macam bacaan zikir dengan kalimat toyyibah :
  1. Laaa illaahaillallooh / Laaa illaahaillallaah
  artinya : Tidak ada tuhan selain Allah SWT
  2. Allohuakbar / Allahuakbar
  artinya : Allah maha besar
  3. Subhaanallooh / Subhaanallaah
  artinya : Maha suci Allah
  4. Alhamdulillaah
  artinya : Segala puji bagi Allah
  5. Astaghfirullooh / Astaghfirullaah
  artinya : Saya mohon ampun kepada Allah yang maha besar.
  zikir atau mengucapkan kata-kata pujian yang mengingat kebesaran Allah SWT, adalah amalan istimewa Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Dzikir merupakan media yang membuat kehidupan Nabi dan para sahabat benar-benar hidup.
  Ibnu al-Qoyyim Rahimahullah mengatakan bahwa dzikir memiliki tujuh puluh tiga manfaat yaitu:
  Mengusir setan dan menjadikannya kecewa.
  Membuat Allah ridah.
  Menghilangkan rasa sedih,dan gelisah dari hati manusia.
  Membahagiakan dan melapangkan hati.
  Menguatkan hati dan badan.
  Menyinari wajah dan hati.
  Membuka lahan rezeki.
  Menghiasi orang yang berdzikir dengan pakaian kewibawaan, disenangi dan dicintai manusia.
  Melahirkan kecintaan.
  Mengangkat manusia ke maqam ihsan.
  Melahirkan inabah, ingin kembali kepada Allah.
  Orang yang berdzikir dekat dengan Allah.
  Pembuka semua pintu ilmu.
  Membantu seseorang merasakan kebesaran Allah.
  Menjadikan seorang hamba disebut disisi Allah.
  Menghidupkan hati.
  Menjadi makanan hati dan ruh.
  Membersihkan hati dari kotoran.
  Membersihkan dosa.
  Membuat jiwa dekat dengan Allah.
  Menolong hamba saat kesepian.
  Suara orang yang berdzikir dikenal di langit tertinggi.
  Penyelamat dari azab Allah.
  Menghadirkan ketenangan.
  Menjaga lidah dari perkataan yang dilarang.
  Majlis dzikir adalah majlis malaikat.
  Mendapatkan berkah Allah dimana saja.
  Tidak akan merugi dan menyesal di hari kiamat.
  Berada dibawah naungan Allah dihari kiamat.
  Mendapat pemberian yang paling berharga.
  Dzikir adalah ibadah yang paling afdhal.
  Dzikir adalah bunga dan pohon surga.
  Mendapat kebaikan dan anugerah yang tak terhingga.
  Tidak akan lalai terhadap diri dan Allah pun tidak melalaikannya.
  Dalam dzikir tersimpan kenikmatan surga dunia.
  Mendahului seorang hamba dalam segala situasi dan kondisi.
  Dzikir adalah cahaya di dunia dan ahirat.
  Dzikir sebagai pintu menuju Allah.
  Dzikir merupakan sumber kekuatan qalbu dan kemuliaan jiwa.
  Dzikir merupakan penyatu hati orang beriman dan pemecah hati musuh Allah.
  Mendekatkan kepada ahirat dan menjauhkan dari dunia.
  Menjadikan hati selalu terjaga.
  Dzikir adalah pohon ma’rifat dan pola hidup orang shalih.
  Pahala berdzikir sama dengan berinfak dan berjihad dijalan Allah.
  Dzikir adalah pangkal kesyukuran.
  Mendekatkan jiwa seorang hamba kepada Allah.
  Melembutkan hati.
  Menjadi obat hati.
  Dzikir sebagai modal dasar untuk mencintai Allah.
  Mendatangkan nikmat dan menolak bala.
  Allah dan Malaikatnya mengucapkan shalawat kepada pedzikir.
  Majlis dzikir adalah taman surga.
  Allah membanggakan para pedzikir kepada para malaikat.
  Orang yang berdzikir masuk surga dalam keadaan tersenyum.
  Dzikir adalah tujuan prioritas dari kewajiban beribadah.
  Semua kebaikan ada dalam dzikir.
  Melanggengkan dzikir dapat mengganti ibadah tathawwu’.
  Dzikir menolong untuk berbuat amal ketaatan.
  Menghilangkan rasa berat dan mempermudah yang susah.
  Menghilangkan rasa takut dan menimbulkan ketenangan jiwa.
  Memberikan kekuatan jasad.
  Menolak kefakiran.
  Pedzikir merupakan orang yang pertama bertemu dengan Allah.
  Pedzikir tidak akan dibangkitkan bersama para pendusta.
  Dengan dzikir rumah-rumah surga dibangun, dan kebun-kebun surga ditanami tumbuhan dzikir.
  Penghalang antara hamba dan jahannam.
  Malaikat memintakan ampun bagi orang yang berdzikir.
  Pegunungan dan hamparan bumi bergembira dengan adanya orang yang berdzikir.
  Membersihkan sifat munafik.
  Memberikan kenikmatan tak tertandingi.
  Wajah pedzikir paling cerah didunia dan bersinar di ahirat.
  Dzikir menambah saksi bagi seorang hamba di ahirat.
  Memalingkan seseorang dari membincangkan kebathilan.
  Sungguh luar biasa manfaatnya…. tetapi orang tidak akan yakin dengan manfaat-manfaat diatas kecuali yang telah merasakan dan menikmatinya….. Mari kita coba memulainya dari sekarang

Leave a reply

Please enter your comment!
Please enter your name here