Kidung rumekso

Ana kidung rumekso ing wengi
Teguh hayu luputa ing lara
luputa bilahi kabeh
jim setan datan purun
paneluhan tan ana wani
niwah panggawe ala
gunaning wong luput
geni atemahan tirta
maling adoh tan ana ngarah ing mami
guna duduk pan sirno
Sakehing lara pan samya bali
Sakeh ngama pan sami mirunda
Welas asih pandulune
Sakehing braja luput
Kadi kapuk tibaning wesi
Sakehing wisa tawa
Sato galak tutut
Kayu aeng lemah sangar
Songing landhak guwaning
Wong lemah miring
Myang pakiponing merak
Pagupakaning warak sakalir
Nadyan arca myang segara asat
Temahan rahayu kabeh
Apan sarira ayu
Ingideran kang widadari
Rineksa malaekat
Lan sagung pra rasul
Pinayungan ing Hyang Suksma
Ati Adam utekku baginda Esis
Pangucapku ya Musa
Napasku nabi Ngisa linuwih
Nabi Yakup pamiryarsaningwang
Dawud suwaraku mangke
Nabi brahim nyawaku
Nabi Sleman kasekten mami
Nabi Yusuf rupeng wang
Edris ing rambutku
Baginda Ngali kuliting wang
Abubakar getih daging Ngumar singgih
Balung baginda ngusman
Sumsumingsun Patimah linuwih
Siti aminah bayuning angga
Ayup ing ususku mangke
Nabi Nuh ing jejantung
Nabi Yunus ing otot mami
Netraku ya Muhamad
Pamuluku Rasul
Pinayungan Adam Kawa
Sampun pepak sakathahe para nabi
Dadya sarira tunggal
by, pencerahan hati jenar

Latest articles

Related articles

5 Comments

 1. assalamualaikum…….
  salam hormat ki satria bergitar…..om laskar cinta….ki kanjeng alam biru dan warga semua…. 😀
  bbrp hari ga mnyapa dulur dulur….jd kngen online,
  oia, mhn maaf sblmnya brbagi cerita ttg kidung di atas insy dulu sy pernah dapat pmbelajaran kidung ini….hehehhee….hikayatnya sih dari kanjeng sunan kalijogo….
  tp mang ada bbrapa yg beda dan kurang kalimatnya…krn ini adalah bahasa jawa halus (saya jg ga bgtu pandai bahasa yg halus 🙂 )
  tp dulu nih faedahnya insy bisa buat obat….pagar…bahkan prnah salah satu kawan mmbacakannya pd sumur trus airnya buat nyiram kebun….eh tanamannya cpt tumbuhnya di banding yg lainnya…mgkin sesuai krentek’e ati (niatnya hati atw hajat kita)waktu sblm mmbacanya….hehehhhhee…
  ini menurut tiyang tiyang sepuh(orang orang tua)yg mngerti artinya
  Ana kidung rumekso ing wengi
  Teguh hayu luputa ing lara
  luputa bilahi kabeh (pngharapan akan jauh dari musibah dan sakit)
  jim setan datan purun (jauh dari gangguan setan , bahaya kebakaran yg disebabkan api dan bahaya pencurian)
  paneluhan tan ana wani
  niwah panggawe ala
  gunaning wong luput
  geni atemahan tirta
  maling adoh tan ana ngarah ing mami
  guna duduk pan sirno
  Sakehing lara pan samya bali
  Sakeh ngama pan sami mirunda (pngharapan jauh dari sakit dan hama /wereng tanaman)
  Welas asih pandulune
  Sakehing braja luput (pngharapan akan kekebalan)
  Kadi kapuk tibaning wesi
  Sakehing wisa tawa Sato galak tutut (pngharapan tuk bisa mnjinakan hewan dan jauh dari sakit karena racun)
  Kayu aeng lemah sangar
  Songing landhak guwaning
  Wong lemah miring
  Myang pakiponing merak
  (bait bait selanjutnya kurang lebih pengharapan pada kewibawaan dan pengasihan)
  Pagupakaning warak sakalir
  Nadyan arca myang segara asat
  Temahan rahayu kabeh
  Apan sarira ayu
  Ingideran kang widadari
  Rineksa malaekat
  Lan sagung pra rasul
  Pinayungan ing Hyang Suksma
  Ati Adam utekku baginda Esis
  Pangucapku ya Musa
  Napasku nabi Ngisa linuwih
  Nabi Yakup pamiryarsaningwang
  Dawud suwaraku mangke
  Nabi brahim nyawaku
  Nabi Sleman kasekten mami
  Nabi Yusuf rupeng wang
  Edris ing rambutku
  Baginda Ngali kuliting wang
  Abubakar getih daging Ngumar singgih
  Balung baginda ngusman
  Sumsumingsun Patimah linuwih
  Siti aminah bayuning angga
  Ayup ing ususku mangke
  Nabi Nuh ing jejantung
  Nabi Yunus ing otot mami
  Netraku ya Muhamad
  Pamuluku Rasul
  Pinayungan Adam Kawa
  Sampun pepak sakathahe para nabi
  Dadya sarira tunggal
  mohon maaf jika ada yg salah….al fatehah sent tuk @kanjeng sunan kalijogo @pencerahan syeh siti jenar @ki deadman dan semua warga…..

Leave a reply

Please enter your comment!
Please enter your name here