Penggalan Asma 50

Al muhitul = anu kagungan ngaliputan
Alimun = anu kagungan katerangan
Robus = anu kagungan ngurus
Sahidul = anu kagungan nyaksian
Hasibul = anu kagungan hisaban
Fa alul = anu kagungan ngajadikeun
Kholikul = anu kagungan sakabeh jajadina
Bariul = anu kagungan ngajadikeun
Musowiru = anu kagungan ngarupakeu
by, angker ludiarto

Latest articles

Related articles

3 Comments

Leave a reply

Please enter your comment!
Please enter your name here